Плащане и данни за плащане

Bank Details

Приемаме Visa и Mastercard плащания.  Хотелът не съхранява данни за картата, всички данни за картата се въвеждат на платформата или страницата за плащане на ДСК банк, която е част от OTP група. 

Zahlungsmethoden

 • Общи условия

  Общи условия на Luxury Villas Kabakum 

  С извършването на онлайн резервация Вие приемате правилата на Luxury Villas Kabakum за срокове, анулиране, неустойки и т.н., а именно:

  1. Цени и плащания

  Всички цени в уебсайта на Luxury Villas Kabakum са в български лева, на човек на ден и са с включено ДДС, туристическа такса и такса застраховка.
  Ако на уебсайта има цени в други валути, освен в български лева, те са само за информация.

  Разплащането може да се осъществи по 3 различни начина:

  1. По електронен път с дебитна или кредитна карта

  Начин на плащане – чрез Pay By Link ( Виртуален ПОС) посредством дебитна /кредитна карта.

  Видове карти, които се приемат - Visa, Mastеrcard.

  Сигурността на плащанията се осъществява чрез системите  Verified by VISA и MasterCard SecurCode.

  Не съхраняваме данни за банкови карти, използване за плащане чрез Pay By Link.

  От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 10 000 лева.

  2. Чрез банков трансфер

  Плащането на определената сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок.

  3. В брой или с дебитна или кредитна карта на рецепцията на  „НСО СОФИЯ“  ООД

  2. Вашата конфиденциалност е важна за нас

  "Luxury Villas Kabakum" по никакъв начин няма да разкрие, публикува, продава или търгува с вашите лични данни и информация. В екстремни случаи ние можем да разкрием вашата лична информация на трети лица за:

  • Изпълнение на всяка съдебна заповед или друго юридическо задължение или на държавния орган или когато данните се събират от правителството или от правоприлагащите органи;
  • Осигуряване на спазването или прилагането на нашите условия за ползване и всички други споразумения;
  • Защита на права върху нашата собственост. Това може да включва споделяне на информация с други компании и организации с цел защита от измами и намаляване на кредитния риск.

  3. Документ за плащане

  При успешна транзакция, на екран се визуализира документ, който следва да разпечатате и запазвате за последваща информация.

  4. Потвърждение на резервация

  4.1. Онлайн резервация се счита за потвърдена след заплащането й във формата за плащане на банката.

  4.2. Резервацията се пази до 19.00 часа в деня на пристигането. В случай на закъснение или непристигане, моля информирайте ни предварително.

  Анулиране на резервация и възстановяване на суми

  5.1 При анулиране на платена резервация в срок до 14  (четиринадесет ) календарни дни преди датата на пристигане, заплатената от Вас сума се възстановява напълно. При анулиране на платена резервация в срок по-кратък от календарни дни преди датата на пристигане, Luxury Villas Kabakum задържа 100% (сто процента) от стойността  на извършеното плащане като неустойка.

  5.2. В случай на извършено плащане и последваща анулация в сроковете по точка  5.1., сумата дължима към клиента , се възстановява по кредитната  му карта в срок от 14 дни след планираната дата на пристигане. За анулация, направена по-късно от времето, указано в предходната точка (5. 1), както и в случай на непристигане, Luxury Villas Kabakum  задържа като неустойка 50% от платените суми по онлайн резервации.

  При възникване на въпроси, моля свържете се с нас на:

  Complex Luxury Villas Kabakum

  Golden sands Area, Varna

  e-mail: reservations@kabakum.bg

  Отдел за резервации : +359 884 433 650

 • PCI DSS

  PCI DSS (Payment Card Industry Security Standards Council) сертификат - световен стандарт за сигурност и безопасност на картовите транзакции и разплащания в интернет, който включва изисквания в шест основни области: изграждане и поддържане на сигурна мрежа, защита срещу кражба на данни, разработване и поддържане на програма за управление на уязвими места, прилагане на мерки за контрол на достъп, наблюдение и тестване на мрежата, и поддържане и прилагане на политика за информационна сигурност;